Par Skolu

Bārbeles Zēnu pamatskola “Saknes un spārni” dibināta 2018.gada 31.augustā. Tā atrodas Bauskas novada Bārbeles pagastā – netālu no pagasta centra, Zemgalē – klusā, sakoptā lauku teritorijā. Skolā tiek īstenota pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programma.


Skolā kopumā strādā desmit pedagogi (skolotāji, pirmsskolas pedagogi un interešu izglītības skolotāji). Visi darbinieki rūpējas, lai skola būtu vieta, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un efektīvus atbalsta paņēmienus, piemēram, vecāku, īpaši skolēnu tēvu līdzdarbību skolas dzīvē, kā arī mūsu skolotāju pieredzi un jaunākās atziņas pedagoģijas zinātnē. Mēs saredzam sevi kā skolu, kas meklē un savā ikdienā iestrādā jaunus ceļus izglītībā un zēnu audzināšanā, kā skolu, kurā ir augsta sadarbības kultūra, un kurā skolēni ir mudināti būt radoši, saimnieciski, atvērti un talantīgi un kā skolu, kurā skolotāji strādā ar prieku, saredz un spēj iedvesmot savu skolēnu talantus un kopā ar skolēniem un viņu vecākiem mācās daudzveidīgas domāšanas, sadarbības, vispusīgas praktiskās saimniekošanas un spriedumu veidošanas tehnikas. 


Ikdienā un svētkos tiek veidota un nostiprināta skolēnu, skolas darbinieku un vecāku piederības un lepnuma izjūta. Skola sāk ieviest savas tradīcijas. Pie mums tiek plānoti un jau īstenoti vairāki pasākumi, kuros aicināti piedalīties visi skolas skolēni.


Tradīcijas, kas mums ir svarīgas:

 • tēvu klātbūtne un aktīva līdzdarbošanās skolas dzīvē vismaz vienu dienu nedēļā visa mācību gada garumā;
 • septembra pasākums, kurā piedalās vecāki, bērni un skolotāji;
 • koncerti vecākiem Mātes dienā un Ziemassvētkos;
 • tirdziņi Miķeļdienā un Ziemassvētkos;
 • Ziemassvētku labdarības tirdziņš;
 • sporta dienas katrā gadalaikā;
 • lidmodeļu sacensību “Bārbeles kauss” rīkošana;
 • teatrāls koncertuzvedums Latvijas dzimšanas dienā;
 • skolotāju dienā pedagogu lomā iejūtas skolēnu tēvi;
 • futbola turnīrs tēviem un dēliem;
 • talka rudenī un pavasarī skolas apkārtnes uzkopšanā.


Mēs zinām un ticam, ka zēniem ir jāapgūst ne tikai skolas programma, lai veidotu sevi par jaunu vīrieti. Tāpēc piedāvājam arī īpašas ārpusstundu nodarbes. Skolēniem tiek piedāvāts plašs ārpusstundu aktivitāšu klāsts – fakultatīvās stundas un interešu izglītības programmas:

 • avio simulācijas fakultatīvs;
 • avio lidmodeļu konstruēšana;
 • dronu pilotēšana;
 • māla un keramikas nodarbības;
 • gleznošanas nodarbības;
 • galda tenisa un novusa nodarbības;
 • individuāla mūzikas instrumentu spēles apguve;
 • jaunsardzes nodarbības.


Uzņemšanas kritēriji:

 • bērna tēvam, vectēvam, krusttēvam vai onkulim ir jābūt gatavam katru nedēļu veltīt laiku bērnam, kopīgi darbojoties skolā (mācībās un saimniecībā);
 • skolēnam jāatbilst prasībām, lai apgūtu vispārējās pamatskolas pirmā posma izglītības programmu (kods Nr.11011111);
 • skolēniem, kuri plāno izmantot skolas internātu, nepieciešama psiholoģiska stabilitāte un spēja atrasties ārpus ģimenes ilgu laiku, kā arī zināma patstāvība un spēja rūpēties par sevi un savu privāto telpu.


Skolas maksa ir 50 eiro mēnesī. Papildus maksa ir piemērojama par nakšņošanu un ēdināšanu.