Komanda

Andrejs Mediņš

Skolas aizsācējs, garīgais tēvs

Inese Slišāne

direktore, skolas mamma

Arnolds Slišāns

Saimniecības vadītājs, sporta skolotājs

Ieva Apfelberga

skolas saimniece, vācu valodas skolotāja

Olvija Paukšte

sākumskolas skolotāja

Edijs Strušels

mūzikas skolotājs

Daiga Jirgensone

vizuālās mākslas un interešu izglītības skolotāja

Andris Mūrnieks

datorikas skolotājs un dronu pulciņa vadītājs

Valda Akmentiņa

angļu valodas skolotāja

Inga Pavlovska

sociālās zinības un vēstures skolotāja, labā gana katehēte

Kristīne Beitiņa

pirmskolas montessori pedagoģijas skolotāja

Dace Balckare

pirmskolas audzinātājas palīgs, montessori pedagogs, labā gana katehēte

Indulis Jirgensons - Cindulis

brīvprātīgais, saimniecisko darbu lietpratējs