Izglītības programmas

Šīs skolas ideja ir izlolota, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei un ļautu kļūt par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personībām. Šeit ir iespēja apgūt mācību procesu ar Montesori pedagoģiskiem principiem, metodēm, materiāliem un dzīvesveidu. Skolā darbojas skolotāji, kas paši ir aktīvi, dzīvespriecīgi un ar vēlmi jauniešiem dot pievienoto vērtību dzīvei, ne tikai mācību programmu.


Bārbeles Zēnu pamatskola ir daudzu pedagoģisku inovāciju aizsācēja:

  • pirmie, kas izveidoja skolu tieši zēnu skološanai;
  • pirmie, kas skolas dzīvē un aktivitātēs iesaista skolēnu tēvus;
  • mērķtiecīga izglītības pēctecība no bērnudārza līdz pamatskolai.


Mērķtiecīga izglītības pēctecība ir izglītības procesa veselums, jo viss skolas veikums pastāvīgi ir mūsu uzmanības un atbildības lokā. Pēctecīgi mēs redzam sava darba rezultātus un to izvērtēšana dod iespēju meklēt labākos risinājumus un saskatīt, labot savas kļūdas, tādējādi mērķtiecīgi uzlabojot savu sniegumu.


Procesa nodrošinājumā būtiska ir pārdomāta darba organizācija:

  • elastīga darba organizācija (papildnodarbības klasei un grupām, individuāla darba nodrošināšana, atcelšana, mainīšana, diferenciācija stundas ietvaros);
  • relatīvi neliels skolēnu skaits klasē;
  • attiecību personiskums un emocionālā krāsainība: skolēns – skolotāji – vecāki;
  • vasaras nometnes.


Ideju par skolas tapšanu ir aizsācis priesteris Andrejs Mediņš. Šis ir sens sapnis, kas ar īpašiem palīgiem beidzot ir piepildījies un attīstījies. Vēlamies, lai mācības šajā skolā dod pienesumu jauno censoņu dzīvēs, kā arī sabiedrībai kopumā.