Bārbeles skolai 150

Sirsnīgi sveicam skolotājus, absolventus un darbiniekus nozīmīgajā jubilejā! Turpinām pirms 150 gadiem iesākto izzinošo izglītības ceļu mūsu skolā… Sveic skolas dibinātājs priesteris Andrejs Mediņš, Bārbeles Zēnu pamatskolas kolektīvs un fonds “Saknes un spārni”. Gaidīsim tikšanos salidojumā vasarā, lai kopīgi svinētu šos svētkus! (informācija sekos)